İtiraza Karşı Görüş

Marka itiraza karşı görüş, başvuru yapmış olduğunuz bir markanın Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Resmi Marka Bültenine ilan edilmesine takiben hak sahibi üçüncü kişilerin markanıza itiraz etme işlemidir.

Resmi Marka Bültenine çıkan markalar tescil sahibi tüm şahıs ve tüzel kişiler tarafından aşağıdaki sebepler ile itiraz edilebilir;

  • Tescilli markaya ilişkin benzerlik arz etmesi

  • Önceden kullanıma sunduğu iddiası

  • Ortak kullanımının varlığı ile ilişkili
  • Resmi Marka Bülteninde yayınlanan bir markanın tescil edilmesinin iptali için yayın kararına itiraz süresi 2 aydır. Yayın kararına itiraz edilen başvuru sahibi itiraza karşı görüş yazma hakkına sahiptir.

    İtiraza karşı görüş yazmak için yayın kararına itiraz edenin dilekçesi, itiraz gerekçeleri gibi detaylı bir şekilde marka tescil danışmanlarımız aracılığı ile değerlendirilir. Gerekçelere karşı görüş olarak güncel mevzuatı da dikkate alınarak itiraza karşı görüş yapılır.

    Hizmetlerimiz