Marka Deviri

Marka tescil edilmesi ile birlikte hukuki bir statü kazanarak 10 yıl boyunca koruma altına alınır. Marka hak sahibi kazanılan statüyü 3.kişilere satabilir veya devir yapabilir. Marka tescil devir işlemi Türk Patent ve Marka Kurumu aracılığı ile yapılır. Tüm işlemlerin tamamlanması ile birlikte da marka sicil kütüğüne işlenerek, devir işlemi tamamlanır.

Marka başvuru aşamasında da devir işlemi yapılabilir.

Devir işlemleri noterde marka devir sözleşmesi ile yapılır. Noterdeki işlemler için aşağıdaki evraklar gereklidir ;

  • Devri yapılacak markanın marka örneği (Marka Tescil Belgesi)
  • Devir işlemini yapacak yetkili kişi veya kanuni temsilcisi.
  • Marka Tescil Devir İşlemleri İçin Türk Patent ve Marka Kurumu için gerekli evraklar;

  • Eğer Vekil firma var ise Vekaletname
  • Firma faaliyet belgesi (Devir alan firma için)
  • Marka Devir harç bedeli Noter onaylı marka devir sözleşmesinin aslı
  • Gerekli işlemler yapılır. Ve devir tamamlanır. Marka devri tamamlandıktan sonra marka sicil defterine kayıt edilir.

    Hizmetlerimiz